Modelowanie BIM

2016_11_02_AC20_J_Szeregowka_3mod_-_wie_ba.jpg

BIM

BIM (Building Information Modeling) tłumaczone jest jako Modelowanie Informacji o Budynku lub jak podaje Wikipedia - Modelowanie Informacji o budowie. BIM można zastosować do wszystkich obiektów budowlanych: budowli,budynków lub małej architektury.

Czym jest BIM ?

BIM jest wirtualną reprezentacją pełnego modelu przestrzennego i informacyjnego budynku. Polega to na zintegrowaniu wszystkich informacji o projektowanym obiekcie budowlanym, obejmujących nie tylko dane architektury, konstrukcji czy instalacji, lecz całości problematyki towarzyszącej cyklowi życia obiektu. Od pierwszej koncepcji do rozbiórki lub przebudowy. Modelowanie BIM można by porównać do bazy danych o obiekcie, dla której osnową jest model 3D.

bim1.png

Historia BIM

Za twórce pojęcia BIM uważa sie profesora Charles M. Eastman, który w latach 70 XX wieku wykorzystywał to pojęcie. W 1985r. ukazuje się program Vectorworks, który umożliwia projektowanie w przestrzeni 2D i 3D. W 1987r. węgierski programista Gábor Bojár wypuszcza pierwszą wersję Archicada. Jako pierwszy wykorzystuje koncepcję BIM. W 1995r. opracowany zostaje standard IFC (International Foundation Class). Dzięki niemu umożliwia staje się wymiana danych miedzy różnymi programami BIM. W 1997 kolejna wersja Archicad umożliwia Teamwork. Pozwala to na współpracę poprzez internet kilku zespołom architektów nad jednym plikiem projektu. W 2000r. powstaje Revit.
Są to główne wydarzenia (z mojego punktu widzenia) z historii rozwoju BIM. Od tego czasu powstaje sporo różnego oprogramowania do modelowania danych z różnych dziedzin projektowania (architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, kosztorysowanie, oszacowanie energetyczne)

Co mi daje modelowanie BIM ?

Pierwsze co to elastyczność. Na etapie koncepcji jestem w stanie bardzo szybko robić warianty budynku. Z racji tego że operuję na modelach 3D ( ściany, stropy, dachy), przestawiam elementy jak klocki. Po wypracowaniu zadowalającej bryły budynku mogę wykonać roboczą wizualizację i przesłać inwestorowi do akceptacji. Większość ludzi nie potrafi czytać dokumentacji technicznej. Nie rozumieją surowych rzutów kondygnacji i przekrojów. Modelując budynek w 3D mogę robić widoki przekrojów i rzutów właśnie w 3D.

BIM2.png
rzut kondygnacji 2D

BIM4.png
widok kondygnacji 3D

BIM3.png
przekrój 2D

BIM5.png
widok przekroju 3D

Drugie to uzgodnienia międzybranżowe oraz wykrywanie kolizji na etapie projektowania. Model budynku można rozesłać do branżystów ( konstrukcja, instalacje), a oni mogą równolegle pracować nad swoją dziedziną. Odsyłają swoje projekty do architekta (lub przesyłają miedzy sobą) i natychmiastowo widzą w 3D kolizje jakie zachodzą między ich branżami. Dzięki temu na etapie budowy można z zaoszczędzić sporo pieniędzy oraz nerwów. Ten punkt jest trochę teorią w naszym kraju, ale o tym może następnym razem.

Trzecie to automatyczne zestawienia. Przy dobrze zrobionym modelu można zestawić wszystko: powierzchnię, drzwi, okna, objętość danego materiału, więźbę dachową, etc. Wszystko to można zapisać w excell i wysłać do danego wykonawcy. W momencie jakiejś korekty na modelu budynku (np. zmiana położenia ściany czy zmiany okien) wszystko uaktualnia się automatycznie. Jest to ogromna oszczędność czasu przy wykonywaniu dokumentacji wykonawczej projektu.
Nie są to wszystkie korzyści jakie daje BIM, ale najważniejsze z mojego punktu widzenia jako projektanta.

Czy BIM to teraźniejszość ?

Na świecie powoli tak. U nas w kraju znacznie wolniej, ale o tym też następnym razem.

(Wszystkie obrazki są moje.)


Oryginally posted on Steem Blog. Steem blog powered by ENGRAVE.