BIM - OpenBIM

OpenBIM to idea powstała w 2012r. To współpraca przy projektowaniu oparta na otwartych standardach wymiany danych. Inicjatorami tego podejścia są Graphisoft oraz Tekla. W kolejnych latach do ruchu dołączyły kolejne firmy. Głównie z grupy Nemetschek. Następnie organizacja buildingSMART, do której należą wyżej wymienieni, przejęła rolę szerzenia idei OpenBIM wśród producentów oprogramowania, projektantów, oraz wszystkich innych zaangażowanych w proces budowlany.

Sercem OpenBIM jest w tym momencie format IFC. Producenci oprogramowania powinni z największą starannością implementować format IFC, tak aby przy imporcie/eksporcie między programami nie było strat na danych lub geometrii. Projektanci powinni natomiast uzupełniać model o jak największą ilość danych potrzebnych do współpracy między branżami.

Główne zalety OpenBIM:

  • Otwarty przepływ pracy, dzięki czemu projektanci mogą uczestniczyć w projekcie bez względu na używane przez nich narzędzia.
  • Mali i duzi przedsiębiorcy mogą uczestniczyć w fazie projektowania i używać oprogramowania najodpowiedniejszego dla nich.
  • Jasne prawo własności modelu oraz danych realizowane poprze projektowanie oparte na koncepcji modelu referencyjnego

Model referencyjny

Projektowanie na modelu referencyjny polega na tym, że każda z branż tworzy swój model oparty o model pierwotny, który dostarcza przeważnie architekt. Wygląda to mniej więcej tak:

  • ja tworzę model architektury (np. w Archicad). Nanoszę na niego podstawowe dane takie jak: z jakiego materiału zbudowane są elementy, wstępnie zakładam, które elementy są nośne, itd. Zapisuję model do IFC. Sprawdzam w jakiejś przeglądarce (np. Bimsight) czy model dobrze się wyeksportował i wysyłam do konstruktora.
  • konstruktor otwiera mój model w swoim oprogramowaniu otwiera mój model jako referencyjny (podkład). Jeżeli oprogramowanie mu na to pozwala, to może przejąć moje elementy (belki, słupy, stropy, itp.). Jeżeli nie, to musi odwzorować te elementy przy użyciu swoich narzędzi. Następnie przelicza konstrukcję, oznacza elementy nośne, robi poprawki, wpisuje w elementy konstrukcji potrzebne informacje (z czego jest zrobione, grubość otuliny zbrojenia, itp.) i odsyła model do mnie.
  • ja podpinam jego model w swoim pliku projektu i nakładam jego model na mój. Sprawdzam czy nie występują jakieś kolizje a następnie poprawiam swój model tak aby pasował do modelu konstruktora. Kolejny raz wysyłam poprawiony model do kontraktura, w celu sprawdzenia zgodności modeli.

Tak w skrócie wygląda przebieg wymiany modeli w momencie, gdy po nałożeniu modeli na siebie nie ma kolizji. Jeżeli jakieś wystąpią to oznacza się to na modelu, opisuje i wysyła plik BCF (o ile oprogramowanie pozwala) do projektanta danej branży. Jeżeli oprogramowanie używane przez którąś stronę nie pozwala na podczytywanie plików BCF, to można zrobić to za pomocą darmowej przeglądarki BimSight.

AC-Open.jpg

Po co nam OpenBIM?

Skoro istnieje organizacji buildingSMART, która certyfikuje producentów oprogramowania na import/eksport IFC, to modele powinny latać miedzy programami bez najmniejszych problemów. Rzeczywistość nie jest jednak tak kolorowa. Gdy mówi się o profesjonalnym oprogramowaniu BIM to ma się na myśli cztery grupy. Bentley, Autodesk, Nemetschek, Trimble. Każda z nich ma w swoim portfolio kilka rozwiązań dla projektowania w BIM dla różnych branż. Ale niektórzy mają rozwiązania dla wszystkich branż. I o ile Trimble (Tekla) i Nemetschek (Graphisoft) implementują IFC na wysokim poziomie, to pozostała dwójka już niekoniecznie. Oczywiście wewnątrz grupy IFC działa, ale na zewnątrz już jest gorzej. Grupą, która ma rozwiązania dla wszystkich branż jest Autodesk. Posiada program Revit, który kupiła w 2002r. Revit ma wszystkie moduły (architektoniczny, konstrukcyjny, instalacyjny) potrzebne do wykonania projektu. Średnio im zależy na wysokim poziomie implementacji IFC i OpenBIM. Dlatego inne firmy (Graphisoft, Tekla) piszą wtyczki do Revita, aby modele z ich programów poprawnie importowały/eksportowały się do lub z Revita. Śmieszne to jest w obliczu, że to poniekąd Autodesk zainicjował rozwój formatu IFC, a także dał podwaliny pod organizację buildingSMART. Dla Autodeska najlepszym wyjściem jest zamknąć wszystkich w formacie Revita za opłatą subskrypcji. Dlatego właśnie potrzebny jest OpenBIM, aby liczyły się najlepsze rozwiązania i wolność wyboru.


Pierwotnie opublikowano na Steem Blog. Blog na Steem napędzany przez ENGRAVE.