Archicad Tip #2 - Własny znacznik

W Archicadzie można w prosty sposób zdefiniować elementy z własnymi parametrami i zapisać je jako "ulubione" np. okno

Fav_okno.png

Natomiast zdefiniowanie własnego znacznika okien/drzwi/świetlików, tak żeby wykorzystać go w innych projektach jest trochę ukryte.

Zaczynamy

Otwieramy Okno > Paski narzędzi > Edytuj elementy biblioteczne GDL. Z tego paska narzędzi wybieramy " Otwórz według podtypu".

Znacz_pasek_n.png

Z listy, która nam się otworzy, wybieramy znacznik, który nas interesuje i klikamy otwórz.

Znacznik_list.png

Otworzy nam się karta z ustawieniami znacznika. Teraz od razu klikamy menu Plik > Zapisz jako. Wybieramy bibliotekę wewnętrzną, zmieniamy nazwę znacznika i zapisujemy.

Znacznik_save.png

Nie polecam zabawy na domyślnym znaczniku (ogólnie domyślnych obiektach GDL) bo jak coś namieszamy to najszybszym powrotem do stanu pierwotnego może być reinstalacja Archicada.
Wybieramy zakładkę "Parametry".

Znacznik_parametry.png

Tu dostosowujemy znacznik do naszych potrzeb a następnie zapisujemy go ( Plik > Zapisz). Teraz możemy w opcjach okna/drzwi wybrać nasz znacznik.

Znacznik_fin.png

Podsumowanie

Stworzony w ten sposób znacznik ma przynajmniej dwie zalety. Możemy go w każdej chwili wyedytować, zapisać a następnie przeładować biblioteki projektu. Nasz znacznik uaktualni się w każdym oknie/drzwiach, w których jest użyty. Drugą zaletą jest to, że znacznik został zapisany w naszej wewnętrznej bibliotece jako osobny obiekt GDL, co pozwala nam na wyeksportowanie go do pliku .gsm a następnie zaimportowanie do dowolnego innego projektu.


Oryginally posted on Steem Blog. Steem blog powered by ENGRAVE.