Archicad Tip #1 - Osadzanie mapy w Archicadzie

Współpracując z różnymi branżystami warto zadbać o spójność projektu, tak żeby wszystkim dobrze się pracowało. W tym celu warto osadzić mapę w Archicadzie na danego układu współrzędnych płaskich (np.1965 lub 2000).

Archicad operuje na lokalnym układzie współrzędnych. Czyli nasz środek projektu ma współrzędne x=0 i y=0. W tym miejscu przeważnie zaczynamy modelować naszą bryłę budynku i jest to poprawne.

Arch_xy0.png
(obrazek własny)

Natomiast PZT powinniśmy robić na prawdziwych współrzędnych, aby lepiej współpracowało się nam w branżystami (np. drogowiec, geodeta).

Podłączenie mapy do projektu

Ja w tym celu korzystam z polecenie "wstaw rysunek zewnętrzny". Nieważne jest dla mnie czy mapę mam w .tif, .jpg czy .dwg. W przypadku map w rastrach podłączenie takie nie powoduje znacznego zwiększenia rozmiaru pliku Archicada. W przypadku map w dwg nie powoduje bałaganu w warstwach projektu Archicada.

Arch_Wstaw.png
(obrazek własny)

Odszukanie krzyża ze współrzędnymi

Mapa sytuacyjno-wysokościowa (każda mapa do celów projektowych) ma naniesione krzyże. Przynajmniej jeden krzyż powinien mieć naniesione współrzędne. Musimy odszukać ten krzyż. Jeżeli nie ma to trzeba porozmawiać z geodetą aby takie współrzędne naniósł.
Spisujemy sobie te współrzędne.

Arch_krzyz.png
(obrazek własny)

Układy współrzędnych

Teoretycznie obowiązującym układem współrzędnych płaskich w Polsce od 2010 roku jest układ PL-2000, który powinien być stosowany do tworzenia map w skalach większych od 1:10000 (czyli np. w mapach w skali 1:5000, 1:1000, 1:500, etc. ). Układ PL-2000 zastąpił wcześniej używany układ współrzędnych 1965. Ale to teoria.
W praktyce większość starostw powiatowych ma mapy w formie papierowej (lub na foliach) w układzie 1965 i nie są kompletnie przygotowani na układ PL-2000, więc nadal wykonuje się mapy do celów projektowych w układzie 1965. To w jakim układzie jest wykonana mapa powinno być opisane w tabelce na rysunku mapy.
Układ współrzędnych 1965 jest odwróconym układem matematycznym. Czyli zawsze pierwsza liczba na krzyżu jest 'y' a druga 'x'. Współrzędne podane są w metrach.

Arch_krzyz_rewers.png
(obrazek własny)

Ustawienie mapy na współrzędnych

Mając spisane współrzędne krzyża, możemy ustawić na nich mapę w Archicadzie. Przestawiamy jednostki robocze na metry i rysujemy linie o długościach jak współrzędne od środka lokalnego projektu w osiach y i x.

Arch_Poly.png
(obrazek własny)

Następnie łapiemy naszą mapę za środek krzyża i przesuwamy do punktu, który wskazały nam linie.

Arch_wspol.png
(obrazek własny)

Tu film na którym pokazałem cały proces

Podsumowanie

W ten sposób mamy mapę ustawioną na poprawnych współrzędnych i dalsza współpraca przy projekcie z branżystami jest przyjemniejsza i szybsza.
Minusem tego rozwiązania jest rysowanie Projektu Zagospodarowania Terenu w 2D za pomocą liń i wypełnień. Archicad ma problemy z poprawnym wyświetlaniem brył 3D i tekstur im dalej znajdują się od lokalnego środka projektu.

Reklama niesponsorowana

Wpis dodany przez platformę blogową Engrve. Ma mega przyjazny edytor MD. I jak wpis będzie się źle wyświetlał na innych frontach to wina @nicniezgrublem ;).


Oryginally posted on Steem Blog. Steem blog powered by ENGRAVE.